Socialdemokraternas Remissvar gällande översiktsplan

Här kan du läsa Socialdemokraterna i Salems remissvar på Översiktsplanen.   Remissvar Socialdemokraterna Översiktsplan

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till ekonomiska ramar 2018-2020 för Salems Kommun

För att inte urholka kvaliteten på välfärdstjänsterna som medborgarna i Salem är i behov av lägger vi i budget för 2018 en buffert  på 6 miljoner kronor. Socialdemokraterna vill under nästa mandatperiod bygga en idrottsplats i kommunen.Vi vill satsa 80 miljoner kronor på en ny idrottsplats med fullstor hall vid Bintebo eller Lövhagen.     Ramar2018pressmeddelande-1.pdf…

Läs mer

Vi Socialdemokrater vill ha en idrottshall i Fågelsången som är anpassad för skolan.

Barnen i den planerade skolan i Fågelsången i Salem Centrum ska förstås ha tillgång till en idrottshall. Men att ”passa på” och göra den fullstor för att den ska kunna fungera som matcharena för innebandy, handboll m.m, som den moderatledda majoriteten nu föreslår, är en riktigt dålig idé, säger Björn Wivallius (s)   Vi Socialdemokrater…

Läs mer

6 juni 2017

Högtids tal 2017 Arne Närström höll Högtidstalet på Nationaldagen

Läs mer

Medlemsmöte 7 juni 19.00 Folkets Hus

Vi kommer presentera förslag på remissvar gällande Översiktsplanen. Som vanligt bjuder vi på fika.    

Läs mer
facebook Twitter Email