Kontakt

Politiska frågor

Kommunalråd Arne Närström

070 723 94 65,  arne.narstrom@salem.se

Socialdemokraterna i Salem

Box 1041
144 21 RÖNNINGE

plusgiro 100149-4
ORG.NR: 815600-2829
epost: berit.heidenfors@salem.se

Telefonnummer: 070 7954045

Besöksadress

Folkets Hus
Centralvägen 1
Rönninge

Ordförande Berit Heidenfors  070 795 4045

facebook Twitter Email