Kontakt

Politiska frågor

Oppositionsråd Arne Närström 070 7239465 arne.narstrom@salem.se

Socialdemokraterna i Salem

Box 1041
144 21 RÖNNINGE

plusgiro 100149-4
ORG.NR: 815600-2829
epost: berit.heidenfors@salem.se

Telefonnummer: 070 7954045

Besöksadress

Folkets Hus
Cenralvägen 1
Rönninge

Ordförande Berit Heidenfors   070 795 4045

facebook Twitter Email