Nyheter

Nytt politiskt styre i Salems kommun

Den 23 november röstade fullmäktige med en stor majoritet (18 - 11) för mittenstyrets budgetförslag. Under samma möte valdes även de nya ordföranden till nämnderna. Det nya styret är ett faktum. Här är alla våra socialdemokratiska ordföranden.

Den 23 november röstade fullmäktige med en stor majoritet (18 – 11) för mittenstyrets budgetförslag. Under samma möte valdes även de nya ordföranden till nämnderna. Det nya styret är ett faktum. Här sitter alla våra socialdemokratiska ordföranden.

Läs mer

S-Tidningen Nr 3, 2023

Presenterar Mittenstyret för Salems bästa i ett tidnings utskick samt Mittenstyrets viktigaste punkter.

Presenterar Mittenstyret för Salems bästa i ett tidnings utskick samt Mittenstyrets viktigaste punkter.

Läs mer

Mittenstyrets budgetförslag för 2024

FÖR ETT GRÖNT, TRYGGT OCH LEVANDE SALEM

Mittenstyret för Salems bästa delar en gemensam grundsyn att Salem ska vara en grön, trygg och levande kommun där medborgarnas bästa står i centrum. Kommunen står inför flera stora utmaningar, inte minst när det gäller trygghet, ökade kostnader, sjunkande resultat i skolan och klimatförändringar. För att ta oss an detta på bästa sätt kommer vi att ha samarbete mellan partier, involvering av medborgarna och nytänkande kring arbetssätt i fokus.

Läs mer

S, R, C och L lägger gemensam budget för ett mittenstyre i Salem

Socialdemokraterna, Rönningepartiet, Centerpartiet och Liberalerna har nått en överenskommelse om en gemensam budget och ett nytt styre för kommunen.

Socialdemokraterna, Rönningepartiet, Centerpartiet och Liberalerna har nått en överenskommelse om en gemensam budget och ett nytt styre för kommunen.

Läs mer

S-Tidningen Nr 2, 2023

Läs mer

“Ett Salem för våra medborgare” Budgetförslag 2024-2026

Socialdemokraternas förslag till budget de kommande tre åren.

Socialdemokraternas förslag till budget de kommande tre åren.
Sverige, regionen och Salem befinner sig i en orolig omvärld. Vi har genom åren förberett oss för de svåra tider som vi nu befinner oss i.

Läs mer

Reservation Barn och Utbildningsnämnden, 2023-05-09

Vi i Socialdemokraterna reserverar oss mot alla de beslut som vi yrkat avslag på under Barn och Utbildningsnämnden den 9 Maj 2023.

Vi i Socialdemokraterna reserverar oss mot alla de beslut som vi yrkat avslag på under Barn och Utbildningsnämnden den 9 Maj 2023.

Läs mer

Pressmeddelande om den misslyckade ekonomiska politiken!

Den 8e och 9e Maj togs beslut i Socialnämnden samt Barn och utbildningsnämnden som vi vet kommer att påverka Salems barn, familjer, och de som behöver personlig assistans negativt. Vi i socialdemokraterna har tagit ställning och röstat emot dessa förslag. Vi måste ställa alliansen och SD till ansvar, säger Andreas Dahl.

Den 8e och 9e Maj togs beslut i Socialnämnden samt Barn och utbildningsnämnden som vi vet kommer att påverka Salems barn, familjer, och de som behöver personlig assistans negativ. Vi i socialdemokraterna har tagit ställning och röstat emot dessa förslag. Vi måste ställa alliansen och SD till ansvar, säger Andreas Dahl.

Läs mer

Reservation avseende Socialnämndens ärende § 7, 2023-05-08

Den 8 Maj 2023 hade Socialnämnden sammanträde där majoriteten beslutade om att ta personlig assistans närmare privatisering. Vi står emot detta förslag som rör sig mot en privatisering av kommunens personliga assistans, och det här är vad vi hade att säga.

Läs mer

Rädda 745:an!

Trafikförvaltningen i Stockholms län föreslår att lägga ner buss 745 mellan Salem (Uttran) och Fridhemsplan. Det står vi absolut inte för.

Trafikförvaltningen i Stockholms län föreslår att lägga ner buss 745 mellan Salem (Uttran) och Fridhemsplan. Det står vi absolut inte för.

Läs mer
facebook Twitter Email