Nytt politiskt styre i Salems kommun

Den 23 november röstade fullmäktige med en stor majoritet (18 - 11) för mittenstyrets budgetförslag. Under samma möte valdes även de nya ordföranden till nämnderna. Det nya styret är ett faktum. Här är alla våra socialdemokratiska ordföranden.

Kommunstyrelsen och Krisledningsnämnden

Ordförande: Arne Närström (S)
arne.närström@salem.se

Barn och Utbildningsnämnden

Ordförande: Martin Lange
martin.lange@salem.se

Socialnämnden

Ordförande: Andreas Dahl
andreas.dahl@salem.se

Tekniska nämnden

1:e vice ordförande: Leutrim Kadriu
leutrim.kadriu@salem.se

Bygg och miljönämnden

1:e vice ordförande: Lisa Källberg Vittikko
lisa.källberg.vittikko@salem.se

Valnämnden

Ordförande: Ray Olsson
ray.olsson@salem.se

facebook Twitter Email