Socialdemokraterna i Salem

Start

Välkommen till Socialdemokraterna i Salem!

Socialdemokratins idéer utgår från alla människors lika värde och från alla människors rätt till välfärd och frihet. Vi vill uppmuntra allt arbete för våra barns och ungdomars harmoniska fostran. Vi vill också uppmuntra åtgärder för alla Salembors hälsa och välmående.

Nyheter Nyheter och information

Presentation av vår kommunfullmäktige lista

  Arne Närström är efter nio år som oppositionsråd i Salems kommun ett välkänt ansikte för de flesta. En av hans hjärtefrågor har varit att få fart på byggandet i Salem. För bara några år sedan var attityden från den moderata majoriteten att Salem var färdigbyggt – det fanns ingen plats för fler hus! Genom…

Valet närmar sig

Salem kan bättre! Salem ska vara en bra kommun att leva och bo i. Idag saknas det bostäder som vanligt folk har råd att efterfråga och äldreomsorgen måste bli bättre. Salem ska vara en trygg kommun där elever och lärare trivs i skolan och där äldre känner att det finns hjälp att få när de behöver den….

S-tidningen Socialdemokraterna i Salems egen tidning

facebook Twitter Email