Socialdemokraterna i Salem

Start

Välkommen till Socialdemokraterna i Salem!

Socialdemokratins idéer utgår från alla människors lika värde och från alla människors rätt till välfärd och frihet. Vi vill uppmuntra allt arbete för våra barns och ungdomars harmoniska fostran. Vi vill också uppmuntra åtgärder för alla Salembors hälsa och välmående.

Nyheter Nyheter och information

Öppet möte EU-valet

Öppet möte EU-val 2019   Årets EU-val är viktigare än det någonsin varit tidigare.   Markus Selin riksdagsledamot (S) och EU-samordnare i Riksdagen förklarar varför i Folket Hus Rönninge onsdag 3 april kl 19.00   Alla välkomna!

S-tidningen Socialdemokraterna i Salems egen tidning

facebook Twitter Email