Socialdemokraterna i Salem

Start

Välkommen till Socialdemokraterna i Salem!

Socialdemokratins idéer utgår från alla människors lika värde och från alla människors rätt till välfärd och frihet. Vi vill uppmuntra allt arbete för våra barns och ungdomars harmoniska fostran. Vi vill också uppmuntra åtgärder för alla Salembors hälsa och välmående.

Nyheter Nyheter och information

Medlemsmöte 6 februari 19.00

Vänner det är dags för medlemsmöte nu på onsdag den 6/2.. Två punkter finns på dagordningen val av om bud till distriktskongressen. Men huvudpunkter är besök av Asadeh Rojhan Gustafsson  kallad (Assa) hon kommer att prata om kulturpolitik en allt viktigare fråga som vi inte får släppa till SD. Men det finns annat på kulturutskottet…

Det är dags att satsa på en idrottsplats på Lövhagen i Salem.

  Salems befolkning växer men en del glöms tyvärr bort i expansionen. Det handlar speciellt om en strategi för kultur- och fritidsfrågor. Den moderatstyrda Alliansen agerar i blindo när det gäller kultur- och idrottsfrågor. Investeringsbeslut tas ad hoc utan någon eftertanke eller konsekvensanalys. Det senaste förslaget handlar om att man vill lägga konstgräs på fotbollsplanen…

S-tidningen Socialdemokraterna i Salems egen tidning

facebook Twitter Email