Socialdemokraterna i Salem

Start

Välkommen till Socialdemokraterna i Salem!

Socialdemokratins idéer utgår från alla människors lika värde och från alla människors rätt till välfärd och frihet. Vi vill uppmuntra allt arbete för våra barns och ungdomars harmoniska fostran. Vi vill också uppmuntra åtgärder för alla Salembors hälsa och välmående.

Nyheter Nyheter och information

Medlemsmöte 2 oktober

Hej! Den här inbjudan vänder sig i första hand till dig som inte brukar komma på våra medlemsmöten, men alla är såklart välkomna! Det är nu dags för ett nytt medlemsmöte. Dom äger rum första onsdagen i varje månad under februari – juni och september – december och alla är välkomna då, Vi håller till…

S-tidningen Socialdemokraterna i Salems egen tidning

facebook Twitter Email