Socialdemokraterna i Salem

Start

Välkommen till Socialdemokraterna i Salem!

Socialdemokratins idéer utgår från alla människors lika värde och från alla människors rätt till välfärd och frihet. Vi vill uppmuntra allt arbete för våra barns och ungdomars harmoniska fostran. Vi vill också uppmuntra åtgärder för alla Salembors hälsa och välmående.

Nyheter Nyheter och information

Rädda 745:an!

Trafikförvaltningen i Stockholms län föreslår att lägga ner buss 745 mellan Salem (Uttran) och Fridhemsplan. Det står vi absolut inte för.

facebook Twitter Email