Socialdemokraternas förslag till ekonomiska ramar 2018-2020 för Salems Kommun

 

För att inte urholka kvaliteten på välfärdstjänsterna som medborgarna i Salem är i behov av lägger vi därför i budget för 2018 en buffert i Kommunstyrelsen till förfogande på 6 miljoner kronor. 

Socialdemokraterna vill under nästa mandatperiod bygga en idrottsplats i kommunen.Vi vill satsa 80 miljoner kronor på en ny idrottsplats med fullstor hall vid Bintebo eller Lövhagen. 

 

 

Ramar2018pressmeddelande (1)

facebook Twitter Email