Vårt parti


Styrelsen

Ordförande: Berit Heidenfors  070 795 40 45  berit.heidenfors@salem.se

Kassör: Emma Sörensen stråle
Ledamot: Saga Dahl
Ledamot: Björn Adelly
Ledamot: Andreas Dahl
Ledamot: Leutrim Kadriu

Ersättare: 
Ray Olsson, Joselin Icho, Mats Gustafsson

Adjungerade:
Arne Närström, Margaretha Häll Assarsson, SSU-Salem

Kommunfullmäktige

Följande personer sitter i Kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. Vill du få kontakt för att ge synpunkter, skicka gärna e-post till: info.sapsalem@telia.com.

Ordinarie:
Arne Närström (gruppledare och oppositionsråd)
Leutrim Kadriu
Berit Heidenfors
Björn Wivallius
Katarina Larsson
Lisa Källberg Vittikko
Andreas Dahl

Ersättare:
Emma Sörensen Stråle, Tommy Eklund, Margaretha Häll Assarsson, Kjell Häggkvist 

Kommunstyrelsen

Här ser du vilka personer som sitter i Kommunstyrelsen för Socialdemokraterna.

Ordinarie
Arne Närström, oppositionsråd, 0707 -23 94 65, arne.narstrom@salem.se
Andreas Dahl
Berit Heidenfors

Ersättare
Leutrim Kadriu
Lisa Källberg Vittikko
Kjell Häggkvist 

Socialnämnden

Här hittar du de personer som sitter med i socialnämnden för Socialdemokraterna. 

Ordinarie
Andreas Dahl 2:e vice ordförande
Berit Heidenfors
Agneta Sundkvist

Ersättare
Björn Adelly, Joselin Icho, Birgitta Rönnblad, 

Socialnämndens utskott för individärenden (SNUS):
Andreas Dahl, Berit Heidenfors

Teknisk Nämnd

Här ser du vilka personer som sitter i Tekniska nämnden för Socialdemokraterna.

Ordinarie
Leutrim Kadriu  2:e vice ordförande

Arne Närström, oppositionsråd, 0707 -23 94 65, arne.narstrom@salem.se

Ersättare
Tommy Eklund, Kjell Häggkvist 

Bygg- och miljönämnden

Följande personer sitter i Bygg- och miljönämnden för Socialdemokraterna.

Gruppledare
Lisa Källberg Vittikko

Ordinarie
Kari Kurkisou

Ersättare
Ammi Lange, Ray Olsson

Barn- och utbildningsnämnden

Här ser du vilka personer som sitter i Barn- och Utbildningsnämnden för Socialdemokraterna.
Gruppledare
Katarina Larsson

Ordinarie
Kjell Häggkvist, Tommy Eklund

Ersättare
Martin Lange, Emma Sörensen Stråle, Björn Adelly

Kultur- och Fritidsnämnden

Här ser du vilka personer som sitter i Kultur- och Fritidsnämnden för Socialdemokraterna.

Gruppledare
Björn Wivallius

Ordinarie
Maria Eklund

Ersättare
Atieh Banou, Mats Gustavsson

Överförmyndarnämnden

Följande personer sitter i överförmyndarnämnden för Socialdemokraterna.

Ordinarie
Agneta Sundkvist, gruppledare.

Valnämnden

Följande personer sitter i Valnämnden för Socialdemokraterna

Ordinarie
Ray Olsson, gruppledare
Kjell Häggkvist

Ersättare
Birgitta Rönnblad

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Här ser du namnet på den som sitter i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor för Socialdemokraterna.

Ordinarie
Birgitta Rönnblad

Seniorrådet

Här ser du namnet på den person som är Socialdemokraternas representant i Seniorrådet

Ordinarie
Birgitta Rönnblad

UNO - Utskottet för nämndorganisation

Här ser du vilka personer som sitter för Socialdemokraterna i UNO – utskottet för nämndorganisation:

Gruppledare
Leutrim Kadriu

Ordinarie ledamot
Andreas Dahl

Ersättare
Berit Heidenfors, Arne Närström

Näringslivskommittén

Här ser du vilka personer som sitter med i Näringslivskommittén för Socialdemokraterna.

Ordinarie
Arne Närström

Ersättare
Andreas Dahl

Revisorsnämnden

Socialdemokratiska revisorer i Salems Kommun:

Ordförande: Björn Henriksson

Dessutom finns Åke Fredriksson och Noomi Arvas Lilljefors med

Salems församling

Här ser du vilka personer som representerar Socialdemokraterna i kyrkofullmäktige och kyrkorådet i Salems församling. Har du frågor eller synpunkter, kan du alltid kontakta den socialdemokratiske gruppledaren, Margareta Häll Assarsson.

Kyrkorådet

Här hittar du vilka personer som sitter med i kyrkorådet för Salems församling för Socialdemokraterna.

Ordförande
Margareta Häll Assarsson

Ordinarie
Åke Fredriksson
Mats Gustafsson

Ersättare
Agneta Sundkvist, Maria Eklund, Arne Närström

Kyrkofullmäktige

Här hittar du vilka personer som sitter i kyrkofullmäktige i Salems församling för Socialdemokraterna.

Gruppledare
Margaretha Häll Assarsson

Ordinarie
Arne Närström, ordförande
Maria Eklund
Martin Lange
Agneta Sundkvist
Mats Gustavsson
Monica Kärrström

Ersättare
Åke Fredriksson, Ray Olsson, Lillemor Gladh, Tom Lindgren

 

facebook Twitter Email