Vårt parti


Styrelsen

Ordförande: Berit Heidenfors,
070 795 40 45, berit.heidenfors@salem.se

Kassör: Pia Heidenfors

Ledamöter
Saga Dahl
Björn Adelly
Andreas Dahl
Leutrim Kadriu
Emma Sörensen Stråle

Ersättare: 
Mats Gustafsson, Anki Olsson, Martin Wallén

Adjungerade:
Arne Närström, Margaretha Häll Assarsson, SSU-Salem

Förtroendevalda

Här ser du vilka personer som representerar Socialdemokraterna i de olika nämnderna. Har du frågor eller synpunkter, skriv gärna till info.sapsalem@telia.com.

Socialdemokraterna i Salem har sedan 2023 en politisk sekreterare.
Kontakta Ammi Lange på ammlan@salem.se.

Kommunstyrelsen

Ordförande
Arne Närström, kommunalråd
0707 -23 94 65, arne.narstrom@salem.se

Ordinarie
Berit Heidenfors

Ersättare
Andreas Dahl
Leutrim Kadriu
Lisa Källberg Vittikko

Kommunfullmäktige

Presidiet
Lisa Källberg Vittikko, Ordförande
Björn Wivallius, 1:e vice ordförande

Ordinarie
Arne Närström, Kommunalråd
Leutrim Kadriu
Berit Heidenfors
Björn Wivallius
Katarina Larsson
Lisa Källberg Vittikko
Andreas Dahl

Ersättare
Emma Sörensen Stråle, Tommy Eklund, Margaretha Häll Assarsson, Kjell Häggkvist 

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande
Martin Lange, martin.lange@salem.se

Ordinarie
Tommy Eklund
Katarina Larsson

Ersättare
Kjell Häggkvist, Emma Sörensen Stråle, Björn Adelly

Socialnämnden

Ordförande
Andreas Dahl, andreas.dahl@salem.se

Ordinarie
Berit Heidenfors
Agneta Sundkvist

Ersättare
Björn Adelly, Joselin Icho, Birgitta Rönnblad

Socialnämndens utskott för individärenden (SNUS):
Andreas Dahl, Berit Heidenfors

Teknisk Nämnd

Ordinarie
Leutrim Kadriu, 1:e vice ordförande
Kjell Häggkvist

Ersättare
Tommy Eklund, Ammi Lange

Bygg- och miljönämnden

Ordinarie
Lisa Källberg Vittikko, 1:e vice ordförande

Ersättare
Kari Kurkisou

Valnämnden

Ordförande
Ray Olsson

Ordinarie
Kjell Häggkvist

Ersättare
Birgitta Rönnblad

Kultur- och Fritidsnämnden

Ordinarie
Björn Wivallius, Gruppledare
Maria Eklund

Ersättare
Mats Gustavsson

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Ordinarie
Margaretha Häll Assarsson
Birgitta Rönnblad

Seniorrådet

Ordinarie
Birgitta Rönnblad

Överförmyndarnämnden

Ordinarie
Agneta Sundkvist, gruppledare.

UNO - Utskottet för nämndorganisation

Gruppledare
Leutrim Kadriu

Ordinarie
Andreas Dahl

Ersättare
Berit Heidenfors, Arne Närström

Näringslivskommittén

Här ser du vilka personer som sitter med i Näringslivskommittén för Socialdemokraterna.

Ordinarie
Arne Närström

Ersättare
Andreas Dahl

Revisorsnämnden

Socialdemokratiska revisorer i Salems Kommun:

Ordförande: Björn Henriksson

Dessutom finns Åke Fredriksson och Noomi Arvas Lilljefors med

Salems församling

Här ser du vilka personer som representerar Socialdemokraterna i kyrkofullmäktige och kyrkorådet i Salems församling. Har du frågor eller synpunkter, kan du alltid kontakta den socialdemokratiske gruppledaren, Margareta Häll Assarsson.

Kyrkorådet

Här hittar du vilka personer som sitter med i kyrkorådet för Salems församling för Socialdemokraterna.

Ordförande
Margareta Häll Assarsson

Ordinarie
Åke Fredriksson
Mats Gustafsson

Ersättare
Agneta Sundkvist, Maria Eklund, Arne Närström

Kyrkofullmäktige

Här hittar du vilka personer som sitter i kyrkofullmäktige i Salems församling för Socialdemokraterna.

Gruppledare
Margaretha Häll Assarsson

Ordinarie
Arne Närström, ordförande
Maria Eklund
Martin Lange
Agneta Sundkvist
Mats Gustavsson
Monica Kärrström

Ersättare
Åke Fredriksson, Ray Olsson, Lillemor Gladh, Tom Lindgren

 

facebook Twitter Email