Vårt parti

Här presenterar vi våra förtroendevalda, dels i Socialdemokraterna i Salems styrelse, men också våra representanter i de olika kommunala nämnderna, utskotten och råden. Du hittar också våra förtroendevalda i Salems församling.

Styrelsen

Ordförande: Berit Heidenfors  070 795 40 45  berit.heidenfors@salem.se

Vice ordförande:  Lisa Källberg Vittikko


Kassör: Ray Olsson
Ledamot: Kjell Häggkvist
Ledamot: Mats Gustafsson
Ledamot: Andreas Dahl
Ledamot: Leutrim Kadriu

Ersättare: 

Björn Adelly, Emma Sörensen-Stråle, Agneta Sundqvist, Arne Närström

Adjungerde:

Margaretha Häll Assarsson, SSU-Salem

Kommunfullmäktige

Följande personer sitter i Kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. Vill du få kontakt för att ge synpunkter, skicka gärna e-post till: info.sapsalem@telia.com.
Ordinarie: Arne Närström (gruppledare och oppositionsråd),Leutrim Kadriu ,Margaretha Häll Assarssson, Tommy Eklund, Berit Heidenfors, Björn Wivallius, Wilma Eklund
Ersättare:
 Kjell Häggkvist, Birgitta Rönnblad, Mats Gustafsson, Gunila Kallio

Kommunstyrelsen

Här ser du vilka personer som sitter i Kommunstyrelsen för Socialdemokraterna.

Ordinarie
Arne Närström, oppositionsråd, 0707 -23 94 65, arne.narstrom@salem.se
Björn Wivallius
Berit Heidenfors

Ersättare
Tommy Eklund   g.tommy.eklund@gmail.com 
Gunila Kallio 
Kjell Häggkvist 

Socialnämnden

Här hittar du de personer som sitter med i socialnämnden för Socialdemokraterna. 

Ordinarie
2:e vice ordf: Andreas Dahl

Noomi Arvas Lilljefors, Maria Eklund

Ersättare
Birgitta Rönnblad, Berit Heidenfors, Kari Kurkisuo 

Socialnämndens utskott för individärenden (SNUS):
Noomi Arvas Liljefors
Maria Eklund

Barn- och utbildningsnämnden

Här ser du vilka personer som sitter i Barn- och Utbildningsnämnden för Socialdemokraterna.
Gruppledare
Tommy Eklund
070 – 3367010
Ordinarie
Martin Lange, Kjell Häggkvist,

Ersättare
Wilma Eklund, Katarina Larsson, Azra Fredriksson

Bygg- och miljönämnden

Följande personer sitter i Bygg- och miljönämnden för Socialdemokraterna.

Gruppledare

Ray Olsson,  2:e vice ordf

Ordinarie ledamot

Leutrim Kadriu

Ersättare

 Lisa Källberg Vittikko, Andreas Dahl

Kultur- och Fritidsnämnden

Här ser du vilka personer som sitter i Kultur- och Fritidsnämnden för Socialdemokraterna.

Ordinarie
Björn Wivallius gruppledare, Katarina Larsson

Ersättare
Mats Gustavsson, Tom Lindgren

Valnämnden

Följande personer sitter i Valnämnden för Socialdemokraterna

Ordinarie
Lillemor Gladh, gruppledare och Birgitta Rönnblad.

Ersättare
Kjell Häggkvist

Överförmyndarnämnden

Följande personer sitter i överförmyndarnämnden för Socialdemokraterna.

Ordinarie
Lillemor Gladh, gruppledare.

 

UNO - Utskottet för nämndorganisation

Här ser du vilka personer som sitter för Socialdemokraterna i UNO – utskottet för nämndorganisation:

Gruppledare
Lillemor Gladh

Ordinarie ledamot
Tommy Eklund

Ersättare

Arne Närström

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Här ser du namnet på den som sitter i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor för Socialdemokraterna.

Birgitta Rönnblad

Pensionärsrådet

Här ser du namnet på den person som är Socialdemokraternas representant i Pensionärsrådet.

Birgitta Rönnblad.

Näringslivskommittén

Här ser du vilka personer som sitter med i Näringslivskommittén för Socialdemokraterna.

Ordinarie
Arne Närström

 

Revisorsnämnden

Sociademokratiska revisorer i Salems Kommun:

Ordförande: Håkan Dahlström, S
hakanann-charlotte@telia.com
Tel: 072-234 41 41

Dessutom finns Åke Fredriksson och Björn Henriksson med

Salems församling

Här ser du vilka personer som representerar Socialdemokraterna i kyrkofullmäktige och kyrkorådet i Salems församling. Har du frågor eller synpunkter, kan du alltid kontakta den socialdemokratiske gruppledaren, Margareta Häll Assarsson

Kyrkorådet

Här hittar du vilka personer som sitter med i kyrkorådet för Salems församling för Socialdemokraterna.

Ordförande
Margareta Häll Assarsson

Ordinarie

Åke Fredriksson 

Mats Gustafsson

Ersättare
Agneta Sundkvist

Maria Eklund
Arne Närström

Kyrkofullmäktige

Här hittar du vilka personer som sitter i kyrkofullmäktige i Salems församling för Socialdemokraterna.

Gruppledare
Margaretha Häll Assarsson

Ordinarie

Arne Närström , ordförande 

Maria Eklund

Martin Lange

Agneta Sundkvist

Mats Gustavsson

Monica Kärratröm

Ersättare

Åke Fredriksson

Ray Olsson
Lillemor Gladh

Tom Lindgren

 

facebook Twitter Email