Vårt parti

Här presenterar vi våra förtroendevalda, dels i Socialdemokraterna i Salems styrelse, men också våra representanter i de olika kommunala nämnderna, utskotten och råden. Du hittar också våra förtroendevalda i Salems församling.

Styrelsen

Ordförande: Berit Heidenfors  070 795 40 45  berit.heidenfors@salem.se

Vice ordförande:  Lisa Källberg Vittikko


Kassör: Ray Olsson
Ledamot: Kjell Häggkvist
Ledamot: Martin Lange
Ledamot: Tommy Eklund
Ledamot: Vakant

Ersättare: 

 Gunila Kallio , Mats Gustavsson, Leutrim Kadriu ,Andreas Dahl

Adjungerde:

Arne Närström,   Margaretha Häll Assarsson

Kommunfullmäktige

Följande personer sitter i Kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. Vill du få kontakt för att ge synpunkter, skicka gärna e-post till: info.sapsalem@telia.com.
Ordinarie: Arne Närström (gruppledare och oppositionsråd),Leutrim Kadriu ,Margaretha Häll Assarssson, Tommy Eklund, Berit Heidenfors, Björn Wivallius, Wilma Eklund
Ersättare:
 Kjell Häggkvist, Birgitta Rönnblad, Mats Gustafsson, Gunila Kallio

Kommunstyrelsen

Här ser du vilka personer som sitter i Kommunstyrelsen för Socialdemokraterna.

Ordinarie
Arne Närström, oppositionsråd, 0707 -23 94 65, arne.narstrom@salem.se
Björn Wivallius
Berit Heidenfors

Ersättare
Tommy Eklund   g.tommy.eklund@gmail.com 
Gunila Kallio 
Kjell Häggkvist 

Socialnämnden

Här hittar du de personer som sitter med i socialnämnden för Socialdemokraterna. 

Ordinarie
2:e vice ordf: Maria Eklund

Noomi Arvas Lilljefors, Martin Lange

Ersättare
Birgitta Rönnblad, Berit Heidenfors, Kari Kurkisuo 

Socialnämndens utskott för individärenden (SNUS):
Noomi Arvas Liljefors
Maria Eklund

Barn- och utbildningsnämnden

Här ser du vilka personer som sitter i Barn- och Utbildningsnämnden för Socialdemokraterna.
Gruppledare
Tommy Eklund
070 – 3367010
Ordinarie
Martin Lange, Kjell Häggkvist,

Ersättare
Wilma Eklund, Katarina Larsson, Azra Fredriksson

Bygg- och miljönämnden

Följande personer sitter i Bygg- och miljönämnden för Socialdemokraterna.

Gruppledare

Ray Olsson,  2:e vice ordf

Ordinarie ledamot

Leutrim Kadriu

Ersättare

 Lisa Källberg Vittikko, Vakant

Kultur- och Fritidsnämnden

Här ser du vilka personer som sitter i Kultur- och Fritidsnämnden för Socialdemokraterna.

Ordinarie
Björn Wivallius gruppledare, Katarina Larsson

Ersättare
Mats Gustavsson, Tom Lindgren

Valnämnden

Följande personer sitter i Valnämnden för Socialdemokraterna

Ordinarie
Lillemor Gladh, gruppledare och Birgitta Rönnblad.

Ersättare
Kjell Häggkvist

Överförmyndarnämnden

Följande personer sitter i överförmyndarnämnden för Socialdemokraterna.

Ordinarie
Lillemor Gladh, gruppledare.

 

UNO - Utskottet för nämndorganisation

Här ser du vilka personer som sitter för Socialdemokraterna i UNO – utskottet för nämndorganisation:

Gruppledare
Lillemor Gladh

Ordinarie ledamot
Tommy Eklund

Ersättare

Arne Närström

Handikapprådet

Här ser du namnet på den som sitter i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor för Socialdemokraterna.

Birgitta Rönnblad

Pensionärsrådet

Här ser du namnet på den person som är Socialdemokraternas representant i Pensionärsrådet.

Birgitta Rönnblad.

Näringslivskommittén

Här ser du vilka personer som sitter med i Näringslivskommittén för Socialdemokraterna.

Ordinarie
Arne Närström

 

Revisorsnämnden

Sociademokratiska revisorer i Salems Kommun:

Ordförande: Håkan Dahlström, S
hakanann-charlotte@telia.com
Tel: 072-234 41 41

Dessutom finns Åke Fredriksson och Björn Henriksson med

Salems församling

Här ser du vilka personer som representerar Socialdemokraterna i kyrkofullmäktige och kyrkorådet i Salems församling. Har du frågor eller synpunkter, kan du alltid kontakta den socialdemokratiske gruppledaren, Margareta Häll Assarsson

Kyrkorådet

Här hittar du vilka personer som sitter med i kyrkorådet för Salems församling för Socialdemokraterna.

Vice ordförande
Margareta Häll Assarsson

Ordinarie
Maria Ridderstolpe
Åke Fredriksson

Ersättare
Mats Gustavsson
Ray Olsson
Arne Närström

Kyrkofullmäktige

Här hittar du vilka personer som sitter i kyrkofullmäktige i Salems församling för Socialdemokraterna.

Gruppledare
Margaretha Häll Assarsson

Ordinarie

Arne Närström , ordförande 

Mats Gustavsson, andre vice ordförande 

Åke Fredriksson

Birgitta Rönnblad
Tommy Eklund

Harriet Henningsson

Ersättare


Ray Olsson
Lillemor Gladh

Håkan Dahlström

Sören Gladh

facebook Twitter Email