Vårt parti

Här presenterar vi våra förtroendevalda, dels i Socialdemokraterna i Salems styrelse, men också våra representanter i de olika kommunala nämnderna, utskotten och råden. Du hittar också våra förtroendevalda i Salems församling.

Styrelsen

Ordförande: Tommy Eklund, 070 – 336 70 10

Vice ordförande: Arne Närström 070-723 94 65
Ledamot: Patrik Robbertte
Ledamot: Ray Olsson
Ledamot: Björn Ahlström
Ledamot: Kjell Häggkvist
Ledamot: Åke Fredriksson
Ledamot: Maria Ridderstolpe

 

Ersättare: Berit Heidenfors

Ersättare:  Ray Olsson

Ersättare: Gunila Kallio

Ersättare:   Margaretha Häll Assarsson

Kommunfullmäktige

Följande personer sitter i Kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. Vill du få kontakt för att ge synpunkter, skicka gärna e-post till: info.sapsalem@telia.com.
Ordinarie:Arne Närström (gruppledare och oppositionsråd),Leutrim Kadriu ,Maria Ridderstolpe, Tommy Eklund, Linnea Lundqvist,Patrik Robbertte, Berit Heidenfors 
Ersättare:
Björn Wivallius,Wilma Eklund, Margaretha Häll Assarssson, Kjell Häggkvist

Kommunstyrelsen

Här ser du vilka personer som sitter i Kommunstyrelsen för Socialdemokraterna.

Ordinarie
Arne Närström, oppositionsråd, 0707 -23 94 65, arne.narstrom@salem.se
Patrik Robbertte   patrik.robbertte@gmail.com 
Berit Heidenfors

Ersättare
Tommy Eklund   g.tommy.eklund@gmail.com 
Gunila Kallio 
Kjell Häggkvist 

Socialnämnden

Här hittar du de personer som sitter med i socialnämnden för Socialdemokraterna. 

Ordinarie
2:e vice ordf: Patrik Robbertté, S
e-post: patrik.robbertte@gmail.com
Noomi Arvas Lilljefors, Maria Eklund  

Ersättare
Birgitta Rönnblad, Berit Heidenfors, Kari Kurkisuo 

Socialnämndens utskott för individärenden (SNUS):
Noomi Arvas Liljefors, ordinarie.
Patrik Robbertté, ersättare.

Barn- och utbildningsnämnden

Här ser du vilka personer som sitter i Barn- och Utbildningsnämnden för Socialdemokraterna.
Gruppledare
Tommy Eklund
070 – 3367010
Ordinarie
Martin Lange, Kjell Häggkvist,
Wilma Eklund, Katarina Larsson, Azra Fredriksson

Bygg- och miljönämnden

Följande personer sitter i Bygg- och miljönämnden för Socialdemokraterna.

Ordinarie ledamot
Ray Olsson, Leutrim Kadriu

Ersättare
Henrik Tilja , Lisa Källberg Vittikko

Kultur- och Fritidsnämnden

Här ser du vilka personer som sitter i Kultur- och Fritidsnämnden för Socialdemokraterna.

Ordinarie
Björn Wivallius gruppledare.
Linnea Lundqvist

Ersättare
Mats Gustavsson, Tom Lindgren

Valnämnden

Följande personer sitter i Valnämnden för Socialdemokraterna

Ordinarie
Lillemor Gladh, gruppledare och Birgitta Rönnblad.

Ersättare
Patrik Robbertte

Överförmyndarnämnden

Följande personer sitter i överförmyndarnämnden för Socialdemokraterna.

Ordinarie
Lillemor Gladh, gruppledare.

 

UNO - Utskottet för nämndorganisation

Här ser du vilka personer som sitter för Socialdemokraterna i UNO – utskottet för nämndorganisation:

Gruppledare
Lillemor Gladh

Ordinarie ledamot
Tommy Eklund

Ersättare

Arne Närström

Handikapprådet

Här ser du namnet på den som sitter i Handikapprådet för Socialdemokraterna.

Birgitta Rönnblad

Pensionärsrådet

Här ser du namnet på den person som är Socialdemokraternas representant i Pensionärsrådet.

Birgitta Rönnblad.

Näringslivskommittén

Här ser du vilka personer som sitter med i Näringslivskommittén för Socialdemokraterna.

Ordinarie
Arne Närström

 

Revisorsnämnden

Sociademokratiska revisorer i Salems Kommun:

Ordförande: Håkan Dahlström, S
hakanann-charlotte@telia.com
Tel: 072-234 41 41

Dessutom finns Åke Fredriksson och Björn Henriksson med

Salems församling

Här ser du vilka personer som representerar Socialdemokraterna i kyrkofullmäktige och kyrkorådet i Salems församling. Har du frågor eller synpunkter, kan du alltid kontakta den socialdemokratiske gruppledaren, Margareta Häll Assarsson

Kyrkorådet

Här hittar du vilka personer som sitter med i kyrkorådet för Salems församling för Socialdemokraterna.

Vice ordförande
Margareta Häll Assarsson

Ordinarie
Maria Ridderstolpe
Åke Fredriksson

Ersättare
Mats Gustavsson
Britt-Marie Marklund
Arne Närström

Kyrkofullmäktige

Här hittar du vilka personer som sitter i kyrkofullmäktige i Salems församling för Socialdemokraterna.

Gruppledare
Margaretha Häll Assarsson

Ordinarie

Arne Närström , ordförande 

Mats Gustavsson, andre vice ordförande 

Britt-Marie Marklund

Åke Fredriksson

Maria Ridderstolpe
Birgitta Rönnblad

Ersättare
Tommy Eklund
Harriet Henningsson
Ray Olsson
Lillemor Gladh

facebook Twitter Email