Vårt Salem på 2000-talet

Socialdemokratins idéer utgår från alla människors lika värde och från alla människors rätt till välfärd och frihet. Vi vill uppmuntra allt arbete för våra barns och ungdomars harmoniska fostran. Vi vill också uppmuntra åtgärder för alla Salembors hälsa och välmående.

Vi vill värna om miljön, ett varierat boende och ett rikt kulturliv. Genom en öppen debatt och genom de mångas engagemang vill vi tillsammans forma vårt Salem, både kommunalt och inom Salems församling.

Till höger om denna text får du mer information om de frågor vi driver just nu i Salems kommun, men också i Salems församling.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor och funderingar. Har du specifika frågor, kontaktar du med fördel respektive gruppledare i varje nämnd.

facebook Twitter Email