S, R, C och L lägger gemensam budget för ett mittenstyre i Salem

Socialdemokraterna, Rönningepartiet, Centerpartiet och Liberalerna har nått en överenskommelse om en gemensam budget och ett nytt styre för kommunen.

Mittenstyret för Salems bästa, som den nya koalitionen heter, delar en gemensam grundsyn att Salem ska vara en grön, trygg och levande kommun där medborgarnas bästa står i centrum. Kommunen står inför flera stora utmaningar, inte minst när det gäller trygghet, ökade kostnader, sjunkande resultat i skolan och klimatförändringar. För att vi på bästa sätt ska ta oss an detta kommer samarbete, delaktighet och nytänkande vara en viktig del i arbetet.


– Kommunen är just nu i en mycket tuff ekonomisk situation. För att möta utmaningarna och fortsätta bygga en stabil och trygg kommunorganisation behöver vi ha god ekonomi och tillräckliga resurser. Vi behöver effektivisera våra verksamheter och processer, men även återställa skattesatsen till 19.67. Vilket fortfarande är en av de lägre skattesatserna i landet, säger Arne Närström, oppositionsråd för Socialdemokraterna. Vi vill också se över våra långsiktiga investeringar så att medborgarna och framtida generationer får mesta möjliga värde för pengarna.


– Salem ska vara en trygg plats att växa upp på, och vi vill ta ett långsiktigt helhetsgrepp kring förebyggande åtgärder, trygghetsfrågor och kommunikationen kring dessa, säger Anders Klerkefors, gruppledare för Rönningepartiet.


– Klimatkrisen är ett faktum. Därför vill vi öka ambitionerna i klimatarbetet ytterligare, både genom klimatanpassningar för att öka motståndskraften mot skyfall och värmeböljor och genom att involvera alla som bor och verkar i Salem mer i resan mot en klimatneutral kommun, säger Wictoria Berglund, gruppledare för Centerpartiet.


– Skola och barnomsorg ska ha de resurser som krävs för att nå uppsatta mål och varje elev har rätt till en trygg och kvalitativ skolgång. Vi vill också se en uppbyggnad av en smart och kostnadseffektiv kulturskola med hög kvalitet så fort ekonomin tillåter, säger Johanna Liljedahl, gruppledare för Liberalerna.


Mittenstyrets budget kommer att läggas fram i samband med Kommunstyrelsen den 6 november, då man även kommer att föreslå att kommunfullmäktige väljer ny ledning den 23 november.

Kontakt:
Arne Närström (S): arne.narstrom@salem.se, 070-791 58 38
Anders Klerkefors (R): anders.klerkefors@salem.se, 076-291 94 71
Wictoria Berglund (C): wictoria.berglund@salem.se, 073-089 70 89
Johanna Liljedahl (L): johanna.liljedahl@salem.se, 070-261 01 06

facebook Twitter Email