Visar alla poster med taggen:Budget

Mittenstyrets förslag till budget 2025 samt ekonomisk plan 2026-2027

Mittenstyret delar en gemensam syn: Salem ska vara en grön, trygg och levande kommun där medborgarens bästa står i fokus. Kommunen står fortsatt inför stora utmaningar när det gäller trygghet, ökade kostnader, sjunkande resultat i skolan och klimatförändringar. 

Mittenstyret delar en gemensam syn: Salem ska vara en grön, trygg och levande kommun där medborgarens bästa står i fokus. Kommunen står fortsatt inför stora utmaningar när det gäller trygghet, ökade kostnader, sjunkande resultat i skolan och klimatförändringar. 

Läs mer

PRESSMEDDELANDE – Mittenstyret fortsätter satsa på skolan

Läs mer

Mittenstyrets budgetförslag för 2024

FÖR ETT GRÖNT, TRYGGT OCH LEVANDE SALEM

Mittenstyret för Salems bästa delar en gemensam grundsyn att Salem ska vara en grön, trygg och levande kommun där medborgarnas bästa står i centrum. Kommunen står inför flera stora utmaningar, inte minst när det gäller trygghet, ökade kostnader, sjunkande resultat i skolan och klimatförändringar. För att ta oss an detta på bästa sätt kommer vi att ha samarbete mellan partier, involvering av medborgarna och nytänkande kring arbetssätt i fokus.

Läs mer

S, R, C och L lägger gemensam budget för ett mittenstyre i Salem

Socialdemokraterna, Rönningepartiet, Centerpartiet och Liberalerna har nått en överenskommelse om en gemensam budget och ett nytt styre för kommunen.

Socialdemokraterna, Rönningepartiet, Centerpartiet och Liberalerna har nått en överenskommelse om en gemensam budget och ett nytt styre för kommunen.

Läs mer

S-Tidningen Nr 2, 2023

Läs mer

“Ett Salem för våra medborgare” Budgetförslag 2024-2026

Socialdemokraternas förslag till budget de kommande tre åren.

Socialdemokraternas förslag till budget de kommande tre åren.
Sverige, regionen och Salem befinner sig i en orolig omvärld. Vi har genom åren förberett oss för de svåra tider som vi nu befinner oss i.

Läs mer
facebook Twitter Email