“Ett Salem för våra medborgare” Budgetförslag 2024-2026

Socialdemokraternas förslag till budget de kommande tre åren.

Sverige, regionen och Salem befinner sig i en orolig omvärld. Vi har genom åren förberett oss för de svåra tider som vi nu befinner oss i. Vi som kommun har ett ansvar att hålla huvudet kallt och agera ansvarsfullt.
Vi ser nu även konsekvenserna av den alliansgenomförda skattesänkningen 2021

Vi Socialdemokrater, tillsammans med Rönningepartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, röstade nej till den skattesänkningen som genomfördes av Alliansen under valåret, säger Arne Närström, oppositionsråd.
Socialdemokraterna i Salem föreslår fullmäktige att satsa på skolan och kulturskolan, det förebyggande sociala arbetet och investering i en ny simhall för kommunens medborgare. Skolan och det förebyggande arbetet för våra barn och ungdomar är väldigt viktigt för att vi ska återta utmärkelsen som Sveriges tryggaste kommun säger Andreas Dahl, 2:e vice ordförande i Socialnämnden.
Socialdemokraterna i Salem sammanfattar sina satsningar i kommun med nedanstående punkter.
• Återställa skatten med 25 öre
• Använda Resultatutjämningsreserv 2023 och 2024 enligt riktlinjerna fastställda av
kommunfullmäktige
• Lönepåslag på 3,5%, en ökning med 1,5 procentenheter
• Återställa besparingarna inom barn- och utbildningsnämnden
• Rädda kulturskolan
• Bygg upp det förebyggande arbetet – Anställa socialfältare
• Behålla den personliga assistansen i kommunal regi

”Ett Salem för våra medborgare!”
Sverige, regionen och Salem befinner sig i en orolig omvärld. Vi har genom åren förberett oss för de svåra tider som vi nu befinner oss i. Vi som kommun har ett ansvar att hålla huvudet kallt och agera ansvarsfullt.
Vi ser nu även konsekvenserna av den alliansgenomförda skattesänkningen 2021

Vi Socialdemokrater, tillsammans med Rönningepartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, röstade nej till den skattesänkningen som genomfördes av Alliansen under valåret, säger Arne Närström, oppositionsråd.
Socialdemokraterna i Salem föreslår fullmäktige att satsa på skolan och kulturskolan, det förebyggande sociala arbetet och investering i en ny simhall för kommunens medborgare. Skolan och det förebyggande arbetet för våra barn och ungdomar är väldigt viktigt för att vi ska återta utmärkelsen som Sveriges tryggaste kommun säger Andreas Dahl, 2:e vice ordförande i Socialnämnden.
Socialdemokraterna i Salem sammanfattar sina satsningar i kommun med nedanstående punkter.
• Återställa skatten med 25 öre
• Använda Resultatutjämningsreserv 2023 och 2024 enligt riktlinjerna fastställda av
kommunfullmäktige
• Lönepåslag på 3,5%, en ökning med 1,5 procentenheter
• Återställa besparingarna inom barn- och utbildningsnämnden
• Rädda kulturskolan
• Bygg upp det förebyggande arbetet – Anställa socialfältare
• Behålla den personliga assistansen i kommunal regi

facebook Twitter Email