Visar alla poster med taggen:Mittenstyret för Salems bästa

Nytt politiskt styre i Salems kommun

Den 23 november röstade fullmäktige med en stor majoritet (18 - 11) för mittenstyrets budgetförslag. Under samma möte valdes även de nya ordföranden till nämnderna. Det nya styret är ett faktum. Här är alla våra socialdemokratiska ordföranden.

Den 23 november röstade fullmäktige med en stor majoritet (18 – 11) för mittenstyrets budgetförslag. Under samma möte valdes även de nya ordföranden till nämnderna. Det nya styret är ett faktum. Här sitter alla våra socialdemokratiska ordföranden.

Läs mer

S-Tidningen Nr 3, 2023

Presenterar Mittenstyret för Salems bästa i ett tidnings utskick samt Mittenstyrets viktigaste punkter.

Presenterar Mittenstyret för Salems bästa i ett tidnings utskick samt Mittenstyrets viktigaste punkter.

Läs mer

Mittenstyrets budgetförslag för 2024

FÖR ETT GRÖNT, TRYGGT OCH LEVANDE SALEM

Mittenstyret för Salems bästa delar en gemensam grundsyn att Salem ska vara en grön, trygg och levande kommun där medborgarnas bästa står i centrum. Kommunen står inför flera stora utmaningar, inte minst när det gäller trygghet, ökade kostnader, sjunkande resultat i skolan och klimatförändringar. För att ta oss an detta på bästa sätt kommer vi att ha samarbete mellan partier, involvering av medborgarna och nytänkande kring arbetssätt i fokus.

Läs mer

S, R, C och L lägger gemensam budget för ett mittenstyre i Salem

Socialdemokraterna, Rönningepartiet, Centerpartiet och Liberalerna har nått en överenskommelse om en gemensam budget och ett nytt styre för kommunen.

Socialdemokraterna, Rönningepartiet, Centerpartiet och Liberalerna har nått en överenskommelse om en gemensam budget och ett nytt styre för kommunen.

Läs mer
facebook Twitter Email