Birgitta Rönnblad 50 år som aktiv

Birgitta har varit aktiv i Socialdemokraterna i Salem i 50 år. Många valrörelser har det blivit, för att inte tala om sammanträden

 

 

Femtio år som Salempolitiker

Birgitta tillhör veteranerna inom Socialdemokraterna i Salem. 1970 kom familjen som så många andra barnfamiljer till ett nybyggt radhus i det som då hette Salemstaden.  De lämnade en lägenhet i Rågsved som blivit alltför trång när de båda barnen kommit i skolåldern.

Engagemanget i Socialdemokraterna var redan etablerat och fortsatte i den nya kommunen. Birgitta kom snart in i olika kommunala nämnder och 1976 valdes hon in i Landstinget där hon blev kvar till 2002.

Hon hann förstås påverka och uträtta en hel del. Bl.a var ”vinkbussen” i Rönninge ett resultat av en motion från Birgitta men framförallt var det sjukvården och tandvården som engagerade henne.

Hon har också under lång tid varit nämndeman i Förvaltningsrätten.

Hela tiden har hon också varit fackligt aktiv – alltifrån tiden i kassan på Konsum i Salem Centrum till tiden på det Socialdemokratiska kvinnoförbundet och på Handelsanställdas förbund. Hon är fortfarande aktiv i Handels i den s.k klubb 800 som organiserar pensionärerna. Både i kommittén för facklig politisk samverkan, som fixar seminarier och föreläsningar och i friskvårdskommittén, som ordnar bl a båtutflykter och studiebesök.  Motionspromenaderna ska vara rejäla en bra bit ska man promenera innan fikat!

Att Salems kommun numera inte själva utför för skötseln av parker, gångvägar och skogsdungar utan anlitar en entreprenör har blivit en hjärtefråga för Birgitta. – De har inte den flexibilitet och det ansvar att göra det som behövs. De följer förstås bara det avtal som skrivits. Resultatet blir dåligt och dyrt!

Ja – Birgitta är inte den som tar det lugnt i TV-soffan även om coronaviruset just nu lägger sordin på aktiviteterna. Att nästa födelsedag blir 80 år är inget som hindrar henne. Hon har fortfarande uppdrag inom kommunen, i de kommunala råden för funktionshinderfrågor och för pensionärsfrågor samt som ersättare i kommunfullmäktige och socialnämnd , inom PRO och säkert lite till som dyker upp vid närmare eftertanke. Nu är det promenader i friska luften som gäller. Före corona gärna i ett nytt område och med ett stopp för någon trevlig loppis. Nu får det bli i närområdet.

Båda barnen bor i Segersjö och hjälper henne med mathandlandet och annat som behövs i vardagen när man tillhör en riskgrupp. En tajt trio som nu får umgås mer elektroniskt.

Socialdemokraterna i Salem kan bara tacka för Birgittas idoga insatser under denna långa tid och ser fram emot fortsatt engagemang. Ett jubileum är bara en fortsatt vitamininjektion, Birgittas energi och engagemang är ännu obrutet.

 

facebook Twitter Email