Det är dags att satsa på en idrottsplats på Lövhagen i Salem.

 

Salems befolkning växer men en del glöms tyvärr bort i expansionen. Det handlar speciellt om en strategi för kultur- och fritidsfrågor.

Den moderatstyrda Alliansen agerar i blindo när det gäller kultur- och idrottsfrågor. Investeringsbeslut tas ad hoc utan någon eftertanke eller konsekvensanalys.

Det senaste förslaget handlar om att man vill lägga konstgräs på fotbollsplanen på Prästbodaängen för 5,8 miljoner kronor.
Så långt en bra idé.

Finns tyvärr några villkor kopplat till detta.
Inga matcher får spelas där.
Det kommer inte att sättas upp ljusarmatur.
Två löften från kommunen till de närboende när man byggde planen)
Hur ska då kunna använda planen kvällstid, fullt ut fram till 22.00?
Vem vill ha något som inte kan användas fullt ut?
Inte Rönninge Salem fotboll(RSF)i alla fall. Där är mycket klar i sitt svar till kommunen.
RSF inte vill ha någon obelyst konstgräsplan men att man kommer att använda den, om den byggs, de ljusa timmar på dygnet då man kan spela.
Så när den enda remissinstansen (RSF) säger nej. Då tycker man att Alliansen ödmjukt ska backa och ta tillbaka förslaget, men nej.
Alliansen påstår visst att RSF vill ha planen utan belysning och hänvisar till samtal mellan förvaltningschefen på kultur och fritid och ordföranden i RSF.
Så nu är det lite pajkastning om vem som sagt vad och hur det ska tolkas.
Den moderatstyrda Alliansen skyller den uppkomna situationen på förvaltningen, istället för att inse att detta förslag inte är så lyckat och att man kastar 5,8 miljoner mer eller mindre i sjön.

Det kallar jag för ett starkt och rakryggat ledarskap, skyll på någon annan.

Detta tar bort fokus från huvudfrågan att lägga 5,8 miljoner på en konstgräsplan utan belysning.
Lägg istället dessa 5,8 miljoner för att påbörja planeringen och projekteringen för den första etappen av den nya idrottsplatsen på Lövhagen nere vid motorvägen.
Påskyndar man processen kan en fullstor fotbollsplan stå klar hösten 2020 eller senast våren 2021. Därefter kan vi komplettera med en hall.
Pengar finns om vi låter hallen invid Fågelsångens nya skola bara byggas i storlek för skolans behov och satsar på Lövhagen i stället.

Björn Wivallius
Gruppledare för Socialdemokraterna i kultur och fritidsnämnden

facebook Twitter Email