Presentation av vår kommunfullmäktige lista

 

Arne Närström är efter nio år som oppositionsråd i Salems kommun ett välkänt ansikte för de flesta. En av hans hjärtefrågor har varit att få fart på byggandet i Salem. För bara några år sedan var attityden från den moderata majoriteten att Salem var färdigbyggt – det fanns ingen plats för fler hus! Genom ihärdig påverkan har Arne lyckats övertyga om att det finns stora möjligheter att tillfredställa efterfrågan från både unga och gamla på bra bostäder. Byggnadsprojekt pågår både i Rönninge och i Salem. I Söderby börjar byggandet att nå sin slutfas. Våra unga ska känna tryggheten att det finnas hyresrätter att flytta till när det är dags att lämna föräldrahemmet och gå över till vuxenlivet. En trygghet är också att det finns lägenheter att tillgå i närområdet när det är dags att lämna radhuset eller villan för ett mer bekvämt boende.

 

Maria Ridderstolpe tillhör de erfarna politikerna på listan. Hon är välkänd bland kommunalanställda i Botkyrka som facklig företrädare för Kommunal. Är i grunden undersköterska och jobbar för kommunalanställda och privatanställda undersköterskor, barnskötare, måltidsbiträden, vaktmästare, elevassistenter m.fl. Maria har alltid brunnit för att stötta och hjälpa dem som behöver, vilket avspeglats i yrkesvalen. Att engagera sig politiskt blir ett sätt att få påverka samhällsutvecklingen i större sammanhang. Att de kommunalanställda har rimliga arbetsförhållanden är en självklar förutsättning för en bra och trygg service för Salemborna. Maria har bott länge i Rönninge och de tre barnen har hunnit bli vuxna. Familjen är viktig för Maria. Eftersom det pågår stambyte i lägenheten sover nu Maria på en madrass på golvet hos sin dotter i en studentlägenhet i Huddinge.

Tommy Eklund själv hör till de erfarna politikerna i kommunen, han har varit gruppledare för socialdemokraterna i Barn och Utbildningsnämnden sedan 2007. Hur ser du på utvecklingen inom ditt område? – Salem ska vara en kommun med förskolor och skolor där våra barn och unga trivs och utvecklas. Deras föräldrar ska känna sig trygga med barnens vardag. Lärarna ska trivas så att de blir kvar och följer elevernas utveckling över fl era år. Ett orosmoment är lärarbrist. Salem måste kunna konkurrera med övriga kommuner i Stockholmsområdet om att kunna anställa de bästa lä- rarna De måste också trivas och stanna, personalomsättningen är för hög idag. En bra arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter måste till, förutom lönesatsningar. Bristen på skollokaler har varit ett stort orosmoment på senare år. Paviljongerna har brett ut sig runt våra befi ntliga skolor, vilket är både dyrt och onödigt med bättre planering. Den nya skolan i Salem centrum, Fågelsången, kommer att fylla ett stort behov. Jag hoppas vi kan skapa något riktigt bra där. En bra skolmiljö är oerhört viktigt för våra barns utveckling. Det skall vara tryggt att veta att vi har en bra och nära förskola där barngrupperna inte är för stora. Personalen ska hinna med alla barn. Det skall kännas tryggt att veta att man har en plats i kulturskolan utan att familjen får försaka allt för mycket. Sänk avgiften till kulturskolan! Den som vill byta ett ord med Tommy kan med fördel dra på sig träningskläderna bege sig till Medleys gym. Sannolikheten är hyfsat stor att man träffar honom där. Men han kan förstås också nås via Socialdemokraterna i Salems mail info.sapsalem@telia.com eller på telefon. 08 53251100

 

 

Leo Kadriums hjärtefrågor handlar främst om ungdomarnas situation i Salem. Att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid. Det ska finnas annat att göra än att hänga i centrum. Sport förenar ungdomar från världens alla hörn och kanter. Salem behöver en idrottsplats med en hall. Salem har hundratals registrerade fotbollsspelare men ändå bara en enda fullstor konstgräsplan. Salems innebandylag har satt Salem på kartan och förtjänar en bra idrottshall. Leo har hela sin uppväxt i Salem. Nu har han hunnit avlägga juristexamen vid Stockholms universitet och börjat närma sig barndomsdrömmen att bli advokat med egen byrå. Fotbollsfantast har han varit sedan femårsåldern, både som aktiv och publik.

Wilma Eklund är ny i politiken i Salem men är uppväxt här och känner sin
kommun. Hon är engagerad i den nystartade SSU-klubben och ser fram emot
arbetet där och att kunna påverka inriktningen på de politiska besluten. Särskilt
känner hon för skolfrågor. Skolsköterskans och kuratorns uppgifter kan inte
överskattas. De är vuxna som kan lyssna och förstå när frigörelsen från föräldrarna
går igång.
Wilma är Salems främsta idrottare. Ingen nyhet för den som intresserar sig för
kampsport. Hon går på Idrottsakademin i Haninge och tillhör den absoluta Sverigeeliten
i karate. Hon har ett SM-guld och har blivit tvåa i de nordiska mästerskapen.
Inom sin gren Kofukan/karate har hon vunnit VM fyra år i rad. Det första
redan som 13-åring. När skolan tar slut i vår ser hon fram emot att kunna satsa
mer på politik och arbete och ändå hinna med sin träning.

Berit Heidenfors tillhör de nya i den här valperioden, men har tidigare i livet
haft perioder som engagerad Socialdemokrat bland annat i kvinnoförbundet.
Hennes sociala intresse är stort och brinnande. Hon vill se ett inkluderande samhälle
där det finns plats för oss alla. Även yrkeslivet präglas av det. Berit är
socionom och arbetar nu med utvecklingsfrågor i Huddinge kommun, och har
tidigare arbetat med bland annat vård och omsorg.
Här i Salem vill hon verka för att fokusera på kvalitet inom socialtjänsten. Det är
långt viktigare att man får påverka vilken hjälp man ska ha än att man får välja
vilket företag som ska utföra den.
Berit kom till Sverige för fyrtio år sedan, från de svensktalade trakterna i södra
Finland. Då var hon en förhoppningsfull sjuttonåring och fann sig fort till rätta.
Men när det gäller ishockey är det fortfarande Finland som gäller.

Foto: Lena Dahlström

facebook Twitter Email