Pressmeddelande om den misslyckade ekonomiska politiken!

Den 8e och 9e Maj togs beslut i Socialnämnden samt Barn och utbildningsnämnden som vi vet kommer att påverka Salems barn, familjer, och de som behöver personlig assistans negativt. Vi i socialdemokraterna har tagit ställning och röstat emot dessa förslag. Vi måste ställa alliansen och SD till ansvar, säger Andreas Dahl.

I Barn och utbildningsnämnden den 9e Maj beslutade man att stänga ned nattis, halvera vistelsetiden på förskola för barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga, men samtidigt höja avgiften för halvtidsvistelse till en heltidsavgift. Dessa beslut kommer att orsaka att det blir mycket svårare för barnfamiljerna att få ihop vardagspusslet. Nattarbetare och helgarbetare med barn förlorar möjligheten till barnomsorg på sin arbetstid och tvingas antingen byta jobb eller flytta från kommunen. Arbetssökande får det ännu svårare att söka jobb när de måste stanna hemma med barnet ytterligare 15 timmar. Den privatekonomiska situationen för dem blir dessutom ännu sämre när de kommer behöva betala fullpris för halva förskoletjänsten. 

På sju punkter i besparingarna under “Åtgärder efter genomgripande verksamhetsöversyn” (2,3,4,12,13,14 & 16) röstade socialdemokraterna mot beslutet. Katarina Larsson som är gruppledare i BoU säger att det är viktigt att markera och reservera sig mot besparingarna. Tyvärr är vi i opposition och fick inte gehör för en sansad ekonomisk politik. 

Även SFI kommer nu även att få nedskärningar på 800 tusen kronor, vilket motsvarar en hel lärartjänst. SFI kommer då att bara ha två lärare på skolan, vilket gör den mycket sårbar vid sjukdom. Salems SFI är den enda skolan i Stockholms Län som erbjuder att lära ut svenska till ukrainska flyktingar. Integrering är viktigt och bör ske på kommunal nivå. Det tycker vi är värt att värna om.

Kulturskolan kommer dessutom bli mera otillgängligt, då ramen för verksamheten ska minska med 2,5 miljoner kronor och därmed behöva minska kursutbudet och göra nedskärningar bland personalen. Samtidigt höjs kursavgiften med 300 kronor. Beslutet påpekar att höjningen ska vara temporär – men då det alltid har varit möjligt att ta beslut om att ändra kursavgifterna, är detta inget mer än tomma ord. 

Barn och utbildningsförvaltningen går med förlust, alltså spenderar mer pengar än de har till förfogande enligt budgetramarna. Samtidigt skryter majoriteten med att kommunen som helhet gick i överskott med 33 miljoner förra året. Anledningen till att situationen ser ut som den gör är aktiva beslut som alliansen har tagit under många år. Bland annat har skolorna inte fått kompensation för den positiva satsningen på lärarlöner de senaste åren, fortsätter Katarina.  De kommunala skolornas budget har urholkats och måluppfyllelsen sjunkit. En bra skola och en trygg uppväxt för våra barn måste få kosta pengar, och därför måste budgeten spegla detta, avslutar Katarina Larsson.

Den 8e Maj beslutade Socialnämnden om att gå upp till kommunfullmäktige i juni med en begäran att uppdra åt förvaltningen att upphandla privat driftentreprenad för den kommunala personliga assistansen. Socialdemokraterna i Salem med 2:e vice ordförande Andreas Dahl röstade nej till förslaget och reserverade sig mot beslutet. Utredningen som låg till grund för beslutet är bristfällig och saknar bland annat brukarperspektiv och försämrade arbetsvillkor, samt delade turer. Detta ser vi mycket allvarligt på säger Andreas Dahl.  Han fortsätter, vidare saknas en mer genomgående analys av riskerna för välfärdsbrott som både Ekobrottsmyndigheten och polisen stöter på när det gäller verksamheter som kommunen köper in eller lägger ut till privata aktörer. Har förvaltningen planerat för den kontroll organisation som behövs? undrar Andreas Dahl.

Det som är tydligt i allt detta är att alliansen och Sverigedemokraterna är fullt redo att låta barnen och de mest sårbara i vårt samhälle ta smällen och betala för resultatet av alla år av dåliga beslut. Vallöften om att vi ska värna om våra barn och unga kommer på skam. Kombinationen av dessa besparingar skapar ett Salem som inte tar hand om sina invånare, säger de båda.

Vi ser att barn äter mer av skollunchen på måndagar och fredagar för att maten hemma inte räcker till. I en tid där familjer redan behöver skrapa ihop småmynt för klara av vardagsekonomin, när det är otroligt viktigt att barnen har aktiviteter för att vi ska kunna arbeta förebyggande mot att unga hamnar i kriminalitet, när arbetslösheten väntas öka under den kommande tiden och matpriserna är skyhöga; då höjer Alliansen och SD avgifter och sparar på att stänga verksamheter. Det är ett svek mot våra invånare att skära ned på medborgarservice.

Spara inte på våra barn och ungdomar!

Socialdemokraterna i Salem

Kontakt

Andreas Dahl, 0707-877544
2:e vice ordförande Socialnämnden och Gruppledare

Katarina Larsson, katarina.larsson@salem.se
2:e vice ordförande Barn och utbildningsnämnden och Gruppledare

Arne Närström
Oppositionsråd, 070-723 94 65

Ammi Lange
Politisk sekreterare

facebook Twitter Email