Skola Fågelsången

Barn och Utbildningsnämnden rekommenderar Fågelsången för ny skola

När Barn och Utbildningsnämnden hade sitt extramöte den 2 februari blev de politiska linjerna klara inför beslutet om var den nya skolan ska ligga. Nämnden rekommenderade Fågelsången, dvs den öppna platsen bakom Rönningeborg sett från Salem Centrum, med röstetalen 9 -2.

Vi Socialdemokraterna var ense med de Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om att skolan bör ligga i Fågelsången.

Rönningepartiet förordade, inte så förvånande, att skolan borde placeras i Rönninge och Liberalerna var av samma åsikt. De vill att skolan ska ligga i det kommande bostadsområdet Södra Hallsta vid infarten till Rönninge (för dem som bott här länge; där dansbanan en gång låg).

Varför Fågelsången?

Fågelsången är en mycket bra plats för en skola. Den gör det möjligt att bygga en rymlig skola med en bra utemiljö för barnen. Stora delar av Fågelsången förblir en öppen plats med plats för lek. Dessutom finns ett närliggande litet skogsparti och en rejäl pulkabacke.

I Salem har en bärande tanke varit att barnen ska kunna gå till sina skolor utan att behöva korsa bilvägar. Det kommer man att kunna göra även till denna skola.

Den skola som nu planeras ska vara så flexibel att den till en början även kan inrymma lokaler för förskola som senare blir skollokaler för grundskolebarnen.

Det har gjorts ett grundligt prognosarbete för att vi ska kunna bedöma hur många barn i olika åldersgrupper som kommer att gå i skolan här under de närmaste 20 åren. Det är förstås omöjligt att ha exakta tal eller att helt kunna förutse framtiden, men det finns noggranna analyser vad som brukar ske med hushållen i de olika bostadstyper vi har och kommer att få i kommunen.

Undersökningen har varit entydig till att skolan bör ligga i Salemdelen. Generationsväxling i radhusen och barnen från nya bostäder i Salem Centrum plus barnen från Söderbyområdet kommer att fylla en skola.

Den skola behöver rymma ca 400 elever. Det är en lagom stor skola för att kunna ge både trivsel och omväxling för eleverna. Skolan ska ligga nära elevernas hem så att så många som möjligt får gångavstånd dit. En säker skolväg har varit ett signum för Salem alltsedan Salemstaden byggdes.

En del närboende har deklarerat att de hellre ser att skolan ligger någon annanstans. Men i det här fallet överväger ändå att fördelarna. Skolan kommer inte att kunna bli så störande som man befarat. Även i framtiden kommer området att kunna användas för lek och motion, pulkaåkning i backen och hundpromenader. Det gröna stråket i dalen kommer att finnas kvar.

Det behövs förstås en bilväg fram till skolan även om eleverna har gångavstånd. Det finns ett antal förslag till dragning, där krävs ytterligare planering. En väg ska fungera ihop med planerad ny bebyggelse i centrum. Ett förslag är att den dras från viadukten vid Säby bollplan.

En skola i Södra Hallsta skulle innebära att antalet bostäder måste minskas och även att skolgården blir mycket begränsad till sin yta. För att nå skolan från Salemdelen ska barnen korsa den ganska hårt trafikerade Salemvägen alternativt måste en bro eller vägtunnel byggas.

Det är förstås svårt att sia om framtiden och mycket hänger på att de planer för bostadsbyggande som finns genomförs som tänkt. Om det trots allt skulle visa sig att barnafödandet i Rönninge vida överskrider antagandena och nativiteten i Salem blir låg ligger Skogsängsskolan inom gångavstånd och har bilfri gångväg från centrala Rönninge.

facebook Twitter Email