Socialdemokraternas förslag till ekonomiska ramar 2018-2020 för Salems Kommun

För att inte urholka kvaliteten på välfärdstjänsterna som medborgarna i Salem är i behov av lägger vi i budget för 2018 en buffert  på 6 miljoner kronor.

Socialdemokraterna vill under nästa mandatperiod bygga en idrottsplats i kommunen.Vi vill satsa 80 miljoner kronor på en ny idrottsplats med fullstor hall vid Bintebo eller Lövhagen.

 

 

Ramar2018pressmeddelande-1.pdf

 

facebook Twitter Email