Socialdemokraternas Remissvar gällande översiktsplan

Här kan du läsa Socialdemokraterna i Salems remissvar på Översiktsplanen.

 

Remissvar Socialdemokraterna Översiktsplan

facebook Twitter Email