Valet närmar sig

Salem kan bättre!

Salem ska vara en bra kommun att leva och bo i.

Idag saknas det bostäder som vanligt folk har råd att efterfråga och äldreomsorgen måste bli bättre.

Salem ska vara en trygg kommun där elever och lärare trivs i skolan och där äldre känner att det finns hjälp att få när de behöver den.

Det ska finnas ett varierat utbud av bostäder och förutsättningar för meningsfull fritid.

 

Vi lovar:

Hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i

En trygg skola med elever och lärare som trivs och utvecklas

En ny idrottsplats som också ger utrymme för föreningsliv

Införa rätten att välja att bo på äldreboende för den som är över 90 år

Sänkta avgifter till Kulturskolan. Alla barn har rätt till kultur

facebook Twitter Email