Vi Socialdemokrater vill ha en idrottshall i Fågelsången som är anpassad för skolan.

Barnen i den planerade skolan i Fågelsången i Salem Centrum ska förstås ha tillgång till en idrottshall. Men att ”passa på” och göra den fullstor för att den ska kunna fungera som matcharena för innebandy, handboll m.m, som den moderatledda majoriteten nu föreslår, är en riktigt dålig idé, säger Björn Wivallius (s)

 

Vi Socialdemokrater anser att behovet av idrottsplats Salem ska tänkas igenom noggrant, strategiskt och långsiktigt – inte poppa upp så ogenomtänkt som Alliansen förslag om en fullstor hall i Fågelsången har gjort.

 

Att klämma in en fullstor inomhushall i Fågelsången skulle innebära hel del trafik i området även under icke skoltid och en rent kaotisk trafiksituation vid större matcher. Det blir besvärande för de närboende bland annat för dem som bor på Rönningeborg. Den skulle också lämna kvar mindre yta för det friluftsliv som nu finns i Fågelsången.

 

En kommande utbyggnad av kommunen gör att vi behöver en ny idrottsplats med såväl en arena för inomhussporter som rymmer 500-800 åskådare som en fullstor fotbollsplan och löparbanor och övrigt som behövs för friidrott. Till det krävs möjligheter att parkera för bilburna. Två ytor finns tilltänkta i den översiktsplan som nu är ute för synpunkter: Bintebo nära Rönninge Centrum och Lövängen vid infarten till Salem från E4:an.

 

Vi Socialdemokrater vill inte att de planerna sjabblas bort genom ogenomtänkta idéer från Alliansen.

 

 

Socialdemokraterna i Salem

 

Frågor besvaras av

 

Arne Närström

Oppositionsråd

070 7239465

arne.narstrom@salem.se

 

Björn Wivallius

Gruppledare Kultur och fritidsnämnden

070 4532461

wivallius@comhem.se

 

 

facebook Twitter Email