Ylva Johansson

Ylva Johansson, Arbetsmarknads- och etablerings­minister

Öppet möte

Arbetsmarknadsminister

Ylva Johansson

Torsdag 18 januari kl 1800 i Folket Hus Rönninge

Välkomna!

Socialdemokraterna i Salem
facebook Twitter Email