Ylva Johanssons besök i Salem

 

 

Ylva Johansson i Salem

Som framgått av artikeln från Mitt I besökte Ylva Johansson Salem den 18 januari. Det som inte framgick av den artikeln var kanske det mest intressanta – dvs hur  hon ser på dagens politiska situation.

Bilden är delad.

Det är mycket som är bättre än det varit på mycket länge. Sverige är inne i en högkonjunktur vilket regeringen kunna t förvalta på ett bra och ansvarsfullt sätt. Det budgetunderskott på 60 miljarder som alliansen lämnade efter sig har S-regeringen vänt till ett överskott på 80 miljarder.

Ungdomsarbetslösheten var en stor fråga i förra valrörelsen. Den är nu nere på den lägsta nivån på 14 år. Den garanti som S utlovade i valrörelsen – att en ungdom max ska få vara arbetslös i 90 dagar innan de få jobb, utbildning eller arbetsmarknadsåtgärd har fungerat utmärkt. Det finns nu bara ca 300 ungdomar i hela Sverige som inte kommit med.

Den andel av befolkningen som jobbar är den högsta någonsin i något EU-land.

Antal personer som inte försörjer sig själva är också rekordlågt.

 

En mörkare sida finns också. Klyftorna i samhället ökar – de blir både djupare och fler. Tilliten till samhället minskar. Man kan inte alltid lita på välfärden. Sjukvården och äldreomsorgen fungerar inte alltid som den borde. Kriminaliteten ökar.

Inget av dessa problem kan lösas med skattesänkningar!.

 

Av budgetöverskottet på 80 mdr kommer regeringen att använda hälften till avbetalning på statskulden. Statskulden blir då den lägsta sedan 1977.

Resterande 40 Mdr ska användas till minskade klyftor:

  • Att åtgärda skillnaden i skattesats mellan pensionärer och arbetande. Vi är det enda land i världen där pensionärer betalar mer i skatt än yrkesverksamman. Ett stegs togs nu och 2020 ska klyftan vara utjämnad om S får ha kvar regeringsmakten.

 

  • Att få de arbetslösa i arbete. De som nu är arbetslösa är de som haft längst till nytt jobb. De behöver en hel del stöd för att komma ingång.

 

  • Nyanlända har ofta helt OK yrkeskunskaper men de behöver ofta 1till 2 års utbildning för att anpassa sig till den svensk arbetsmarknad – som skriker efter utbildad arbetskraft. Snabbspår för akademiker har visats sig framgångsrikt men kan utvecklas. I Sverige är vi kända för att ha ett ”system” för att hantera de flesta frågor som kommer upp. Egendomligt nog gäller detta inte för att ta hand om nyanlända. Där bygger mycket på ad hoc lösningar och eldsjälar. Det krävs bättre ordning. Alla kommuner måste kunna ta emot de nyanlända som fått uppehållstillstånd. Undervisning i svenska och utbildning i samhällskunskap måste till på ett välorganiserat sätt.

 

Detta var rent praktiska frågor men det är mer som bygger ett samhälle.

 

Ett samhälle är mer än att vara en kund i ett system. Vi ska känna oss som del gemenskap och känna tillit. Vi delar med oss när vi kan och hjälps åt. Barn och unga ska satsas på – de är ju framtiden. Skolan måste kunna vara ett stöd för de barn vars föräldrar inte haft de bästa förutsättningarna.

 

De gamla och sjuka är dyra – men det var också de som gav de yngre generationerna stöd och utbildning. Det är ett samhällskontrakt att de yngre tar hand om sina gamla.

 

En frågestund följde på Ylvas anförande och en hel del ämnen behandlades.

Scoopet – ja det blir en lagändring vad gäller assistenter som hjälper handikappade. Ylva hade själv dragit ärendet på dagens regeringssammanträde. Väntetid ska räknas in i behovet – dvs den handikappade som behöver hjälp i vissa akuta situationer får ha en assistent närvarande hela tiden. Och omprövningar av behovet ska bara ske när förhållandet ändrats, inte automatiskt vartannat år.  Fusket ska förstås fortfarande bekämpas.

Att privatisera arbetsförmedlingen ger bara nya problem.

Arbetsmarknaden är god på de flesta ställen – skillnaderna finns mellan olika grupper inte mellan regioner.

Ylva har absolut inte för avsikt att inskränka strejkrätten – möjligen pilla något lite så att situationen i Göteborgs hamn kan lösas. Problem med konkurrerande fackföreningar brukar lösas sig på den svenska arbetsmarknaden. Göteborgs hamn är en extrem situation.

Ord på vägen:

Val vinns på samtal. Alla vill bli lyssnade på.

 

Vid pennan Gunila Kallio

 

 

facebook Twitter Email