Reservation Barn och Utbildningsnämnden, 2023-05-09

Vi i Socialdemokraterna reserverar oss mot alla de beslut som vi yrkat avslag på under Barn och Utbildningsnämnden den 9 Maj 2023.

Vi står inte för sådana beslut som vi tror kommer att påverka våra framtida generationer negativt, det vill säga de punkter vi har yrkat avslag på. BoUs underskott är orsakat av åratal av brist på insikt om vilka resurser som fodras för att nå de mål som finns för verksamheterna. Vi ska ha en likvärdig skola där alla elever kan utvecklas efter sin egen förmåga. Då behövs en budget som visar att det är dit vi strävar. Vi kan och får inte offra generationer av unga för att BoU inte får täckning för de verkliga kostnader verksamheterna kräver. 

Att lägga besparingar på verksamheter som är fullständigt nödvändigt för att få familjers vardag att fungera, skickar tydliga signaler om hur lite alliansen i Salem bryr sig om sina invånare och deras barn. 

Vi vill att skolans mål ska nås, men under senare år har måluppfyllelsen sjunkit. Det styrker vår tes att underfinansieringen ligger utanför BoUs kontroll. 

Att dessutom utreda ett nytt centralkök är en onödigt kostnad. Det vore bättre att utreda hur vi mer ekonomisk och klimatsmart kan samordna de nyinvesterade kök som kommunen trots allt har.

facebook Twitter Email