Visar alla poster med taggen:Protokollsanteckningar och yrkanden

Reservation Barn och Utbildningsnämnden, 2023-05-09

Vi i Socialdemokraterna reserverar oss mot alla de beslut som vi yrkat avslag på under Barn och Utbildningsnämnden den 9 Maj 2023.

Vi i Socialdemokraterna reserverar oss mot alla de beslut som vi yrkat avslag på under Barn och Utbildningsnämnden den 9 Maj 2023.

Läs mer

Reservation avseende Socialnämndens ärende § 7, 2023-05-08

Den 8 Maj 2023 hade Socialnämnden sammanträde där majoriteten beslutade om att ta personlig assistans närmare privatisering. Vi står emot detta förslag som rör sig mot en privatisering av kommunens personliga assistans, och det här är vad vi hade att säga.

Läs mer

Socialdemokraternas ställning till besparingsprogrammet 2023

Den senaste månaden har besluten om 2023 års besparingar i nämnderna tagit plats. Vi har därför lämnat protokollsanteckningar i tre nämnder för att förstärka våran ställning till ämnet som opposition.

Den senaste månaden har besluten om 2023 års besparingar i nämnderna tagit plats. Vi har därför lämnat protokollsanteckningar i tre nämnder för att förstärka våran ställning till ämnet som opposition.

Läs mer
facebook Twitter Email