Nyheter

Socialdemokraternas förslag till ekonomiska ramar 2018-2020 för Salems Kommun

För att inte urholka kvaliteten på välfärdstjänsterna som medborgarna i Salem är i behov av lägger vi i budget för 2018 en buffert  på 6 miljoner kronor. Socialdemokraterna vill under nästa mandatperiod bygga en idrottsplats i kommunen.Vi vill satsa 80 miljoner kronor på en ny idrottsplats med fullstor hall vid Bintebo eller Lövhagen.     Ramar2018pressmeddelande-1.pdf…

Läs mer

Vi Socialdemokrater vill ha en idrottshall i Fågelsången som är anpassad för skolan.

Barnen i den planerade skolan i Fågelsången i Salem Centrum ska förstås ha tillgång till en idrottshall. Men att ”passa på” och göra den fullstor för att den ska kunna fungera som matcharena för innebandy, handboll m.m, som den moderatledda majoriteten nu föreslår, är en riktigt dålig idé, säger Björn Wivallius (s)   Vi Socialdemokrater…

Läs mer

6 juni 2017

Högtids tal 2017 Arne Närström höll Högtidstalet på Nationaldagen

Läs mer

Medlemsmöte 7 juni 19.00 Folkets Hus

Vi kommer presentera förslag på remissvar gällande Översiktsplanen. Som vanligt bjuder vi på fika.    

Läs mer

Skola Fågelsången

Barn och Utbildningsnämnden rekommenderar Fågelsången för ny skola När Barn och Utbildningsnämnden hade sitt extramöte den 2 februari blev de politiska linjerna klara inför beslutet om var den nya skolan ska ligga. Nämnden rekommenderade Fågelsången, dvs den öppna platsen bakom Rönningeborg sett från Salem Centrum, med röstetalen 9 -2. Vi Socialdemokraterna var ense med de…

Läs mer
facebook Twitter Email